Group 5

תודה על רכישתכם!

בכל שאלה ניתן להתקשר לקו ההדרכה 2535*

תוספי התזונה של סולגאר אינם תרופה והם לא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. בכל מקרה של בעיה רפואית, יש להתייעץ עם הרופא המטפל.